Placení školného na šk.rok 2021/2022

PLACENÍ ŠKOLNÉHO NA  ŠK.ROK 2021/2022 Na placení školného si zřiďte trvalý příkaz od září do června Platba úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021 !!!!!!! Pouze bezhotovostně na účet školy č.  94-3509380257/0100 Částka na školní rok 2021/2022 činí  280,– Kč  za měsíc   a je splatná k 15. dni v měsíci Variabilní symbol 2649, do poznámky pro příjemce…
Další »

Výlet Opárno


Další »

Experiment s barvami - Berušky


Další »

Dětský den - Berušky


Další »

Výlet Ježci a Berušky


Další »

Older Entries »