Mateřské centrum „Veselé sluníčko“

 bude otevřeno od listopadu  4.11. 2015

 od 15.30 do 16.30 hodin v první třídě MŠ (Koťata)

 pro děti od 2,5 let.

Děti budou docházet v doprovodu rodičů.

 Doplňkový program je určen pro rodiče s dětmi od 2,5let.

Cílem programu je  podpora  adaptačního procesu dítěte při vstupu do MŠ.

Děti společně s rodiči navštěvují každý týden MŠ, seznamují se s jejím prostředím

a personálem.

Poslední příspěvky