Vážení rodiče,

nahlaste, prosím učitelkám na svých třídách, do pondělí  23.10., zda máte zájem o

MAXÍKA

 STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Děkujeme

 

Co je Maxík:

Stimulační program Maxík:

 – skládá se z 15 lekcí

– lekce jsou rozvrženy, tak aby byly rovnoměrně posíleny všechny složky motorické, grafomotorické, percepční a také dílčí složky v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientaci, v oblasti intermodality a seriality

– lekce zahrnují nácviky pohybových stereotypů např. (stabilní držení těla, sezení, rovnováha, správné dýchání a správný úchop psacího náčiní), grafomotorických dovedností např. (správný úchop psacího náčiní, správné sezení) a nakonec komunikační dovednosti např. (správná výslovnost, tvoření vět, a porozumění obsahu slyšeného)

 – dále program navozuje pravidelnost režimu, jasné a srozumitelné zadávání pokynů, vytyčování a dodržování pravidel chování a důslednost při kontrole plnění úkolů

 – program je postaven na spolupráci učitelů, rodičů a dětí

– v hodinách je přítomen jeden z rodičů, který s dítětem pracuje, jak v hodinách tak i doma

 – cena kurzu 1500,- v ceně jsou zahrnuty veškeré materiály a poradenství

 

Program vede  Mgr. Eva Nováková

Poslední příspěvky