IMG_20170221_122305V úterý 21. února odpoledne se k nám do školy sjeli ředitelé a výchovní poradci ze 7 okolních škol, abychom společně absolvovali metodické setkání s pracovnicemi Speciálně pedagogického centra  v Litoměřicích PhDr. Václavou Tomickou, Ph. D. a Mgr. Oluší Hájkovou.

Setkání se týkalo dosavadních zkušeností se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých školách. Nejprve byl stručně připomenut rámec dané problematiky s důrazem na změny a upřesnění, ke kterým v průběhu fungování nového systému docházelo.

Poté následovala diskuse s konkrétními dotazy například k problematice doporučení školského poradenského zařízení, vykazování a poskytování podpůrných opatření a jejich vyhodnocování. Součástí diskuse byla také cenná výměna zkušeností se zaváděním  do praxe jednotlivých škol.

IMG_20170221_141632

Stanislav Novák

Poslední příspěvky