Vážení rodiče, kolegové, strávníci, návštěvníci školy, milí žáci,

s účinností od pátku 18. září 2020 je na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. září 2020 zakázán pohyb a pobyt v budovách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Výjimku mají děti a pedagogové v mateřské škole, žáci a pedagogové na prvním stupni základní školy a žáci a pedagogové na druhém stupni základní školy v rámci vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.).

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Stanislav Novák – ředitel školy

Poslední příspěvky