V úterý 15. 2. 2022 proběhlo na sále lovosického Centra kultury Lovoš slavnostní vyhlášení 10.
ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika Ústeckého kraje“. Před slavnostním
vyhlášením absolvovali soutěžící praktickou část v laboratořích Střední odborné školy technické a
zahradnické, Lovosice. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
Do jubilejního 10. ročníku se zapojilo celkem 1044 žáků ze 44 základních škol Ústeckého kraje. Školní
kolo proběhlo na základních školách prezenčně. Druhé kolo soutěže obvykle probíhá na středních
školách. I v letošním roce se 2. kolo soutěže uskutečnilo v jednotném termínu ve čtvrtek 27. ledna
2022. Soutěžící absolvovali vědomostní on-line test, který v časovém intervalu 70 minut prověřil
jejich znalosti chemie. Test sestavil tým pedagogů SPŠ Otrokovice. Za Ústecký kraj se druhého kola
zúčastnilo celkem 121 žáků ze 43 základních škol. V letošním roce jsme mohli porovnat výsledky
hodnocení již v druhém kole. Všichni postupující žáci z Ústeckého kraje se vešli do první třetiny
republikových výsledků.
Do regionálního finále postoupilo 36 nejlepších žáků z 22 ZŠ našeho kraje a jejich úkolem je
vypracovat praktickou úlohu v laboratoři. Jednotlivé okresy měly tato zastoupení: Chomutov – 2,
Louny – 9, Most – 8, Teplice – 3, Litoměřice – 10, Ústí nad Labem – 4.
Čtyři nejlepší soutěžící budou reprezentovat Ústecký kraj na celostátním finále, které proběhne 12.
června 2022 v Pardubicích.
Vítězem krajského kola se stal Ladislav Tvaroha ze ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská. Druhé místo
s rozdílem pouhého bodu obsadila Eliška Filová ze ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova. 3. místo vybojovala
Barbora Žižková ze ZŠ Louny, Prokopa Holého. Posledním postupujícím do republikového finále je
opět žákyně ZŠ a MŠ Podkrušnohorská v Litvínově Daniela Uhlířová. Nejlepším řešitelem z
Litoměřicka se stal Lukáš Jirásek ze ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem, který skončil na 12.
místě. Vítězové obdrželi diplomy a hodnotné ceny od Ústeckého kraje, Lovochemie, Mondi Štětí a
Aoyama CZ. Vítěz si odvezl tablet, další umístění obdrželi chytré hodinky, 3D pero, fitness náramek,
powerbanku či outdoorovou lahev na pití. Ostatní účastníci si odnesli účastnický list a dárkové
předměty od partnerů soutěže.
Učitelé, jejichž žáci dosáhli nejlepších výsledků v soutěži (jmenovitě Mgr. Jitka Vošvrdová, Mgr.
Miroslav Král, Mgr. Venuše Krtičková a Mgr. Michal Chalupný), obdrželi cenu v podobě dárkových
tašek od partnerů soutěže. Ostatní vyučující chemie obdrželi kytičku a drobnou pozornost z rukou
ředitele SOŠ v Lovosicích.
Na slavnostní vyhlášení byli pozváni také zástupci partnerů soutěže a zástupci Ústeckého kraje.
Partnery soutěže jsou firmy Lovochemie, Glanzstoff, Mondi, Orlen Unipetrol, Aoyama CZ a Glazura.
Většina zástupců partnerů se akce zúčastnila a předávala ceny soutěžícím žákům a žákyním. Ceny
vítězům a učitelům předávali předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr.
Zdenka Vachková a ředitel školy Mgr. Jiří Procházka.
Celou akci svým vystoupením zpestřili žáci ZUŠ Lovosice Anežka a Eliška Dolejších, Magdalena
Tesaříková, Marie Husarová a Adam Šuma.
Poděkování patří řediteli Centra kultury Lovoš Ing. Petru Drašnarovi, Ph.D. za poskytnutí a přípravu
sálu na akci.

Poslední příspěvky