Základní škola a mateřská škola Třebenice ve spolupráci s RC Mozaika nabízí v tomto školním roce vašim dětem tři zájmové kroužky. Přihlásit se na ně můžete přímo na kroužku při vaší návštěvě: mozaika

 Cvičení s písničkou (1 – 3 roky)

termín:
každé úterý 16:00 – 17:00
místo:
herna v budově 1. stupně
lektorka:
Mgr. Olga Černá-Šamšová
náplň:
Hudebně pohybové aktivity, hry na rozvoj intelektu a hudebního nadání, rytmizace, základy správné artikulace – vše nenásilnou a hravou formou.
cena:
 30 Kč za 1 dítě, 50 Kč za dva sourozence

 Sportovní všestranný koružek (3 – 7 let)

termín:
každý čtvrtek 16:00 – 17:00
místo:
herna v budově 1. stupně, případně školní dvůr a hřiště
lektorky:
Klára Pospíšilová, Mgr. Markéta Krátká
náplň:
Rehabilitační, dechové a kondiční cvičení, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, postřehu, zdokonalování základních dovedností.
cena:
 30 Kč za 1 dítě, 50 Kč za dva sourozence

Šikovné ručičky (2 – 7 let)

termín:
každý čtvrtek  17:00 – 18:00
místo:
družina základní školy
lektorky:
Klára Pospíšilová, Mgr. Markéta Krátká
náplň:
Tvoření, malování, kreslení, tematické výtvarné dílny. Rozvoj jemné motoriky a šikovnosti, rozvoj fantazie.
cena:
 30 Kč za 1 dítě, 50 Kč za dva sourozence

 

Poslední příspěvky