Pro rodiče předškolních dětí nabízíme

KURZ GRAFOMOTORIKY

 Jedná se o reedukační tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží pod vedením Mgr. Oluše Hájkové.
Je určen dětem v předškolním věku, které:

  • nerady kreslí,
  • při kresbě vyvíjí nadměrný tlak na podložku,
  • mají nesprávný úchop psacího náčiní,
  • mají problematickou lateralitu,
  • mají neuvolněné zápěstí.

 

Grafomotorická cvičení slouží k uvolnění kloubů a svalových skupin celé paže, předloktí, zápěstí a záprstí a nácviku volného pohybu ruky po papíře.

 

Předpokladem plynulého, uvolněného a bezúnavného psaní je správný úchop – tzv. špetkový úchop, který umožňuje vysokou míru koordinace svalových skupin prstů a ruky, zpřesňuje pohyby a umožňuje uvolnění ruky při psaní. Špetkový úchop by měl být u dětí navozen, jakmile dítě začíná více kreslit. Nejpozději a rozhodně však před nástupem dítěte do školy.

Grafomotorické schopnosti dítěte ve školním věku významně ovlivňují psaní. Jestliže je grafomotorika neobratná, dítě může mít potíže s výukou psaní jednotlivých písmen. Jeho písmo bývá neúhledné, kostrbaté až nečitelné a se zvýšenou chybovostí. Ruka se při psaní brzy unaví a bolí. Dítě pak brzy ztrácí pozornost.

 

nebo kurz Předškolák – Maxík

Předškolák

 

Kroužek určený pro děti předškolního věku, který vychází ze stimulačního programu Maxík.

Co je to Maxík ?

Maxík je stimulační program pro děti od pěti roků a děti

s odloženou docházkou, které se připravují na vstup do školy.

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Během setkání se společně s dětmi věnujeme činnostem, které jsou zaměřeny na:

 

  • nácvik nových pohybových stereotypů (stabilní postoj, zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné dýchání, úchop psacího náčiní)
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • posílení funkcí v oblasti zrakového a sluchového vnímání, v prostorové orientaci, intermodality (schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání), seriality (řazení stále se opakujících běžných činností za sebou)
  • grafomotorické dovednosti
  • koncentraci pozornosti

Na každém setkání rodiče a dítě názorně a podrobně seznámím s obsahem lekce a správným provedením úkolů, které bude dítě plnit doma.

Na každé následující hodině nejprve zkonzultujeme zadanou práci dítěte a poté můžeme pokračovat v další lekci.

 

Oba kurzy vede Mgr. Oluše Hájková

a probíhaly by v mateřské škole.

Pokud byste měli o nějaký z kurzů zájem, prosím zapište se na svých třídách. Při dostatečném zájmu bude sjednána informační schůzka, na které se dozvíte veškeré potřebné informace a pak se můžete rozhodnout.

 

 

Poslední příspěvky