MAXÍK

stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou  

pod vedením Mgr. Evy Novákové
( akreditován MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778)

 

Chystá se vaše dítě do školy, ale je neposedné a chvilku nevydrží na jednom místě?

Nebo máte doma prvňáčka/ prvňačku, který/ která má potíže při čtení a psaní, písmenka
 a číslice ho zlobí, skáčou si kam chtějí?

Pak je tento program určen pro Vás

– skládá se z 15 lekcí

– lekce jsou rozvrženy, tak aby byly rovnoměrně posíleny všechny složky motorické, grafomotorické, percepční a také dílčí složky v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientaci, v oblasti intermodality a seriality

– lekce zahrnují nácviky pohybových stereotypů např. (stabilní držení těla, sezení, rovnováha, správné dýchání
a správný úchop psacího náčiní), grafomotorických dovedností např. (správný úchop psacího náčiní, správné sezení) a nakonec komunikační dovednosti např. (správná výslovnost, tvoření vět, a porozumění obsahu slyšeného)

 

– program navozuje pravidelnost režimu, jasné a srozumitelné zadávání pokynů, vytyčování a dodržování pravidel chování a důslednost při kontrole plnění úkolů

 

– program je postaven na spolupráci učitelů, rodičů a dětí

– v hodinách je přítomen jeden z rodičů, který s dítětem pracuje, jak v hodinách tak i doma

 

cena kurzu 1600,– v ceně jsou zahrnuty veškeré materiály
 a poradenstv
í

 

při zájmu prosím kontaktujte vedení školky

Poslední příspěvky