Ve čtvrtek 3. 11. 2016 jsme na pozvání paní starostky navštívili nové prostory městské knihovny a infocentra, abychom si prohlédli nové vybavení a nabídku knih, které je možno si zapůjčit.

V knihovně nás však čekalo překvapení. Od paní starostky jsme se dozvěděli, že si dnes budeme číst z knihy pohádku, kterou napsal náš kamarád, žák naší školy, Ládík Husák.

Se svou pohádkou se zúčastnil celostátní soutěže pro dětské literární talenty Bambini litera, kterou pořádala firma Skanska.

V této soutěži Ládík uspěl a jeho pohádka byla do pohádkové knihy, která se jmenuje „První knížka pohádek od dětí pro děti“, zařazena. Společně s paní starostkou jsme si pohádku přečetli a prohlédli si krásné ilustrace. Četbě byl přítomný i Ládík, který nám o psaní pohádky vyprávěl. Na památku jsme pak tuto pohádkovou knížku i s věnováním dostali do školy i do školní družiny.

Na závěr příjemně stráveného odpoledne nám paní knihovnice ukázala, jakými knížkami je knihovna vybavena. Prohlédli jsme si pěkné informační letáky a materiály o Třebenicku.

Návštěva se nám moc líbila, děkujeme.

Žáci ze školní družiny TřebeniceDSCN0367 DSCN0370

Poslední příspěvky