Žáci deváté třídy dva měsíce pracovali na projektu Holocaust. Během této doby se seznámili s nesmyslnými židovskými zákazy, s tábory a ghetty, dověděli se podrobnosti o životě v táborech, o osobnostech, které naopak Židům pomáhaly, vciťovali se do osudů jednotlivých lidí a také si přečetli literární ukázky s touto tematikou.

Na závěr všechny děti sepsaly svoji vlastní úvahu na téma Nedovedu pochopit ….. Některé z vydařených textů si zde můžete přečíst.

12453

Poslední příspěvky