Milí žáci, vážení rodiče,

prázdniny jsou za námi a znovu utekly velmi rychle. Věřím ale, že jste si odpočinuli a že jsme dnes 3. září společně zahájili úspěšný školní rok Základní školy a mateřské školy Třebenice.

Nezaháleli jsme ani během prázdnin – jistě si všimnete, že jsme prostředí školy zase o kus posunuli. Ve většiněIMG_20180827_072334 tříd prvního stupně jsme nefunkční žaluzie nahradili pěknými stínícími roletami. Ze střechy budovy druhého stupně díky zřizovateli zmizely staré, roky nevyužívané komíny, z nichž byly některé už v havarijním stavu. Dále proběhla rekonstrukce podlahy a rozvodů elektřiny v kanceláři ekonomky školy, úpravou a výměnou nábytku prošel také kabinet fyziky. Vymalovali jsme dvě třídy na druhém stupni, které jsme připravili pro nové páťáky.

V mateřské škole jsme provedli poměrně nákladnou výměnu nákladního výtahu – nově zde máme moderní výtah splňující přísné hygienické přepisy. Dokončili jsme také úpIMG_20180827_072851ravu chodby v budově školní družiny. Ve školní jídelně proběhla velká rekonstrukce podlahy a rozvodů v kuchyni a pracovní prostředí je zde díky tomu příjemnější a bezpečnější.

V oblasti výchovy a vzdělávání i nadále vyučujeme žáky základní školy podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost.“ Vzdělávání dětí v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Co se děje u nás pod Košťálovem.“ V novém školním roce budeme pokračovat v tom, co je pro naši školu standardním: individuální přístup k žákům, pestrá nabídka vzdělávacích příležitostí včetně projektových dnů a zájmových kroužků, poskytování podpůrných opatření žákům nějakým způsobem zněvýhodněným. Dále budeme u dětí a žáků rozvíjet ekologické myšlení a kladný vztah k přírodě. Znovu také nabízíme zákonným zástupcům možnost pracovat s elektronickou žákovskou knížkou svých dětí prostřednictvím školních počítačů – každé úterý od 13:30 do 15:00 (v čítárně 2. stupně) nebo každou středu od 13:30 do 14:30 (v počítačové učebně).

Do nového školního roku s námi v základní škole vstupují tři nové paní učitelky: Mgr. Veronika Henychová, která povede třídu 3. A, Mgr. Eva Soudská, která bude vyučovat ve 4. A, a Mgr. Lenka Preisová, která bude mít na starost páťáky v 5. A. Ve tříde 2. B začneme školní rok s novou paní asistentkou pedagoga Petrou Novákovou, DiS.

Všechny podIMG_20180824_134435statné informace obdrželi žáci v tradičním informačním letáčku. Na úterý 11. září jsou plánovány první informační rodičovské schůzky zároveň v mateřské škole i v základní škole, jejich náplní bude zejména seznámení se organizací školního roku, s aktuálním školním řádem (zejména s pravidly pro omlouvání absence) a s novými pravidly a dokumenty souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Přeji všem žákům klidný školní rok, radost z učení a chuť se vzdělávat, všem 43 prvňáčkům úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a kolegům školu, ve které je na co se těšit. Rodičům přeji, aby do školy chodili převážně s úsměvem.

Mgr. Stanislav Novák

ředitel školy

Poslední příspěvky