Vážení rodiče,
 
předběžně plánujeme znovuotřevření mateřské školy, o němž bude zřizovatel rozhodovat zřejmě v pondělí 18. 5. 2020.  Vzdělávací aktivity plánujeme realizovat pro skupiny dětí, které mohou být tvořeny dětmi z různých tříd. Pokud to bude organizačně možné, vytvoříme skupiny z dětí jedné třídy. Maximální počet dětí ve skupině bude 15, v rámci možností upřednostníme děti před nástupem k povinné školní docházce . Složení skupin bude neměnné.
 
Při pobytu ve škole budou děti a doprovázející osoby dodržovat stanovené hygienické zásady v souladu s materiálem MŠMT Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. Zejména: 
  • Osoby s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, …) nesmí do školy vstoupit
  • Při prvním vstupu do školy předloží doprovázející osoba vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Děti se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (třída, soc. zařízení, šatny, určená část školní zahrady)
  • Doprovázející osoby budou při vstupu do budovy, resp. šatny dodržovat maximální stanovený počet (informace bude uveřejněna na vstupních dveřích do budovy), budou mít zakrytá ústa i nos a použijí připravenou desinfekci na ruce
  • Děti si s dopomocí doprovázející osoby před vstupem do třídy umyjí ruce a použijí připravenou desinfekci na ruce.
Vážení rodiče, na následujícím odkazu (odkaz) vyplňte prosím do středy 20. 5. 2020 kratičký dotazník zjišťující závaznou účast dětí v mateřské škole a související informace, které potřebujeme k naplánování a zajištění bezproblémového provozu. Po tomto termínu již nebude možné dítě do žádné skupiny zařadit.
 
V případě dotazů nebo potíží s vytištěním čestného prohlášení prosím kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr. Veroniku Fraňousovou (telefon: 773 000 262)
 
Děkuji za spolupráci
 
Stanislav Novák
ředitel školy

Poslední příspěvky