Začátkem května vyrazily děti z 3. A, 3. B, 4. B a některé děti ze 4. A na ozdravný pobyt do Holan. V rekreačním středisku Aero je přivítaly útulné a čisté pokoje, upravená sportoviště a okolí. Dokonce i bazén byl napuštěný, ale voda byla studená. Přesto si 15 odvážlivců zahrálo na otužilce a vlezli do vody, ze které ale honem pospíchali ven. Další dny nám počasí moc nepřálo – dokonce i jednu chvíli sněžilo! To nás ovšem neodradilo od vycházek do blízkého i trošku vzdáleného okolí. Zašli jsme na zříceniny hradu Vítkovec a tvrze Jiljov, obešli jsme Milčanský rybník, prošli jsme se k Dolanskému vodopádu, přes Barbořin kamenný most jsme došli do Holan a tam se vydali do Pekla. Nemohli jsme ho však projít celé, a tak jsme zabočili ke kozí farmě. Měli jsme možnost zakoupit si výborné kozí sýry a seznámit se s chodem farmy.

Nejen okolí se nám líbilo, ale i stravování bylo skvělé. Každý den jsme měli snídani formou švédských stolů. Dosyta jsme se najedli a chutná jídla s možností přídavku byla i k obědu a k večeři. Svačiny jsme většinou spořádali na vycházkách.

Celým pobytem nás provázela soutěž pokojů v různých disciplínách. Patřil sem úklid pokoje, hod šiškou na cíl, řešení kvízů, výtvory z přírodnin, soutěž v tanci během karnevalu, hledání písmen do tajného vzkazu aj.

Odpočinuli jsme si od učení a už se těšíme na další výlety, které nás čekají.

IMG_0038

Poslední příspěvky