letoJeště před začátkem školního roku dospěla do cíle rekonstrukce a zateplení budov mateřské školy a školní jídelny. V průběhu září 2015 pak byla dokončena akce s názvem Snížení energetické náročnosti budovy školní družiny na Paříkově náměstí.

Výsledkem obou rozsáhlých stavebních akcí je nejen nový vzhled budov, který jistě není vadou na kráse města Třebenice, ale také kultivovanější a modernější vnitřní prostory, které mohou lépe plnit svou funkci při vzdělávání dětí a žáků a také při jejich stravování. V neposlední řadě obě rekonstrukce přinesou úspory v provozních nákladech.

Všem dotčeným – dětem, žákům, rodičům, strávníkům, zaměstnancům školy i všem ostatním děkujeme za trpělivost. Výsledek ale za drobné nepříjemnosti nepochybně stál. Průběh prací jsme se snažili pravidelně dokumentovat a vy se na něj můžete podívat v následujících videoprezentacích, které zpracovali žáci na počítačovém kroužku:

Mateřská škola

Školní družina

Autor: Tomáš Futera

 

Poslední příspěvky