,

 

                                                                                                           

 

 

Výběr školného v MŠ od 1.9.2016 – školní rok 2016/2017

 

1.) v hotovosti v MŠ u paní školnice do 15. dne v měsíci (jen výjimečně)

 

2.) převodem na účet školy č. 94-35 09 38 02 57/0100

 

Školné musí být na účtu školy vždy do 15. dne v daném měsíci.

 

Nejlépe si zvolit trvalý příkaz k úhradě a školné platit buď měsíčně či čtvrtletně.

 

–          v. s. uvádějte rodné číslo dítěte bez lomítka a posledního 4-číslí za lomítkem

např. 080522

 

 –   k. s.                  1. oddělení MŠ                                                                                  101

                               2. oddělení MŠ                                                                                  102

                               3. oddělení MŠ, kteří mají povinnost platit školné                     103

                               4. oddělení MŠ, kteří mají povinnost platit školné                     104

 

 –  spec. s. pro měsíční platbu školného                                                                        1

                           pro čtvrtletní platbu školného                                                             2

 

–         do řádku pro příjemce zprávy uveďte jméno dítěte!!! 

 

Cena školného činí 370,–Kč za měsíc

 

 

 

Ekonomka ZŠ – Náhlovská Kateřina, tel. 773 000 260

Poslední příspěvky