PLACENÍ ŠKOLNÉHO NA  ŠK.ROK 2021/2022

  • Na placení školného si zřiďte trvalý příkaz od září do června
  • Platba úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021
  • !!!!!!! Pouze bezhotovostně na účet školy č.  94-3509380257/0100
  • Částka na školní rok 2021/2022 činí  280,– Kč  za měsíc   a je splatná k 15. dni v měsíci
  • Variabilní symbol 2649, do poznámky pro příjemce uvedete jméno dítěte (bez toho nebude platba spárovaná a budete vedeni jako dlužníci).
  • Školní rok se rozumí od 1.9.2021 – 30.6.2022  na hlavní prázdniny se úplata za předškolní vzdělávání platí v jiné výši a tu vám sdělíme v průběhu května 2022.
  • Předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí!!!!!

 

Poslední příspěvky