Stravné můžete platit:                                           tel. ŠJ p. Jalamudisová   774 000 256

 

A)    Hotově u vedoucí ŠJ – platí se předem poslední tři pracovní dny v měsíci (celodenní stravné činní 29,– Kč). pondělí, středa a pátek od 6.00 – 8.00 a od 11.00 do 13.30.
Poslední pracovní den od 6.00 do 15.30 hod.

 

B)    Bezhotovostně – povolením inkasa na č. účtu 94-3509380257 / 0100. Škola si stravné strhává měsíc pozadu podle skutečně odebrané stravy. Nutné nahlásit vaše č. účtu vedoucí ŠJ – co nejdříve!!!  Limit inkasa nastavit na 750,– Kč/měsíc. Inkaso strháváme k 15. dni v měsíci.

Poslední příspěvky