PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE PRO ROK 2021/2022:
Září Květinový den – Český den proti rakovině, Košťálovský běh, Poznáváme Třebenicko  
Říjen Drakiáda – na hřišti TJ Slavoj
  Den zdraví
Listopad Vánoční dílny
  Adventní jarmark – na Paříkově náměstí
Prosinec Mikulášská nadílka
  Nadílka pro lesní zvířátka (1. a 2. ročník)
  Vánoční besídky ve třídách
Leden Tříkrálová sbírka
  Soutěž ve šplhu na tyči
Únor Soutěž dětských recitátorů
Duben Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku – bazén Lovosice (duben – červen 2022)
  Velikonoční dílny
  Velikonoční jarmark – na Paříkově náměstí
  Den Země
Květen Květinový den – Český den proti rakovině
Červen Školní akademie – na sále MÚ
  Sportovní den – na hřišti TJ Slavoj
  Školní výlety jednotlivých tříd
  Sběr ve městě
          V rámci výuky máme pro děti připraveny zajímavé projekty. Dále plánujeme pořádat školní exkurze, využívat nabídek divadelních představení, koncertů, zajímavých vystoupení a přednášek. Tradičně se budeme zúčastňovat soutěží vyhlašovaných MŠMT i jinými institucemi.