PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE PRO ROK 2022/2023:
Září Košťálovský běh, Poznáváme Třebenicko  
Říjen Drakiáda – na hřišti TJ Slavoj
  Den zdraví
  Výstava na stromech, Fairtrade kavárnička, Poděkování úrodě – na Paříkově nám.
Listopad Vánoční dílny
  Adventní jarmark – na Paříkově náměstí
Prosinec Mikulášská nadílka
  Nadílka pro lesní zvířátka (1. a 2. ročník)
  Vánoční koncert školního pěveckého sboru Plamínek
  Vánoční besídky ve třídách
Leden Tříkrálová sbírka
  Soutěž ve šplhu na tyči
Únor Soutěž dětských recitátorů
  Masopust
  Lyžařský výcvik
Březen Velikonoční dílny
Duben Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku – bazén Lovosice (duben – červen 2023)
  Velikonoční jarmark – na Paříkově náměstí
  Den dopravní výchovy
Květen Květinový den – Český den proti rakovině
Červen Školní akademie – na sále MÚ
  Sportovní den – na hřišti TJ Slavoj
  Školní výlety jednotlivých tříd
  Sběr ve městě
          V rámci výuky máme pro děti připraveny zajímavé projekty. Dále plánujeme pořádat školní exkurze, využívat nabídek divadelních představení, koncertů, zajímavých vystoupení a přednášek. Tradičně se budeme zúčastňovat soutěží vyhlašovaných MŠMT i jinými institucemi.