Dne 12.11.2019 navštívili žáci 5.A a 5.B planetárium v Praze, kde se zúčastnili pořadu s názvem Pohyby Země. Tento pořad byl zaměřen na učivo, které žáci probírají v přírodovědě. Žákům byly vysvětleny příčiny střídání dne a noci, seznámili se s planetami, názorně jim byla ukázána aktuální i noční obloha včetně souhvězdí.

Poslední příspěvky