Žáci osmé třídy měli za úkol v hodině dějepisu shrnout průběh reformace v Evropě. Stali se „majiteli“ cestovní kanceláře a měli připravit osmidenní zájezd nazvaný Po stopách reformace. Využívali k tomu své sešity, učebnici a také dějepisný atlas. Mezi všemi pracemi vynikl text Andrey Pokorné, a to nejen svým obsahem, ale i úpravou. Posuďte sami.

Mgr. Iva Bělochová

ap1ap2

Poslední příspěvky