Poděkování patří Ježkům z naší mateřské školy, kteří s paní učitelkou M. Pokornou splnili úkol v programu Recyklohraní s názvem „Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici“. 

Poslední příspěvky