Rok se sešel s rokem a opět se přiblížily Velikonoce a s nimi velikonoční jarmark. Z toho důvodu proběhly v pátek 12.4.2019 na 1. stupni naší školy velikonoční dílny, na nichž děti spolu s třídními učitelkami a ochotnými rodiči připravovaly výrobky na prodej. 

     Touto cestou bychom chtěly všem ochotným rodičům poděkovat, jmenovitě paní Millerové a Studničkové z 1.A, paní Koubové a Košťálové z 1.B, paní Kajzlerové a Slunkové, panu Kajzlerovi a Zelenkovi z 2.A, paní Pelikánové z 2.B, paní Filousové a panu Vávrovi ze 4.A.

Mgr. Romana Burešová a Mgr. Petra Trégnerová

Poslední příspěvky