Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020 je na základě Usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to do 1. 11. 2020. Z toho důvodu přecházíme v souladu s ustanovením školského zákona na distanční vzdělávání, které bude probíhat podle následujících zásad:

1. stupeň

  • v 1. ročníku zadávají paní třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Bakalářů (případně přes jinou dohodnutou komunikační platformu). Dle dohody s rodiči mohou využívat ke komunikaci a online schůzkám prostředí MS Teams
  • ve 2. až 5. ročníku probíhá distanční vzdělávání v prostředí MS Teams (paní třídní třídní učitelky předají zákonným zástupcům přihlašovací údaje žáků, kteří je nemají, prostřednictvím Bakalářů)
  • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. Hodnocení se bude počítat do pololetní klasifikace.
  • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, nebude-li žák přítomen na naplánované online schůzce nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

2. stupeň

  • Všichni vyučující realizují výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce, …)
  • Výuka dané třídy probíhá podle plánu online schůzek, který je zveřejněn vždy v pátek dopoledne.
  • Vypracovanou práci dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího.
  • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. Hodnocení se bude počítat do pololetní klasifikace.
  • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, nebude-li žák přítomen na naplánované online schůzce nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě problémů s připojením kontaktujte nejprve třídního učitele kvůli ověření správnosti přihlašovacích údajů.

V případě nedostatečného technického vybavení prosím kontaktujte ředitele školy (tel. 774 000 252, reditel@zstrebenice.cz) – škola má k dispozici několik zařízení pro možné zapůjčení.

Děkuji za spolupráci

Stanislav Novák

 

Poslední příspěvky