V pondělí 16. 1. se naši deváťáci vžili do pocitů, které mohou mít při psaní povinných přijímacích zkoušek.

Ti žáci, kteří plánují studovat na maturitních oborech, budou nově od tohoto školního roku skládat zkoušku z českého jazyka sfa matematiky. Ilustrační testy z internetových stránek www.cermat.cz psaly děti předepsaný počet minut a dozvěděly se svou úspěšnost. Nyní už záleží na nich, jak se dál budou na jejich první větší zkoušku připravovat.

V tuto chvíli finišuje výběr středních škol, které uvedou na přihlášku na prvním a druhém místě. Důležité je doručit řádně vyplněnou přihlášku na příslušnou střední školu do 1. března 2017.

Držíme palce při výběru i při konkrétní reálné písemné zkoušce.

Za pedagogický sbor O. Černá Šamšová (výchovná poradkyně ZŠ)

Poslední příspěvky