Dne 14. 1. proběhla v 5.A poslední návštěva zástupců organizace WHITE LIGHT. Při této třetí návštěvě lektoři žáky seznámili s riziky při užívání alkoholu a kouření. Pomocí prožitkových aktivit si žáci vyzkoušeli například jak se cítí opilý dospělý člověk. 

Cílem celého preventivního programu bylo žáky seznámit s nástrahami a riziky při užívání alkoholu, kouření, drog, hraní hazardních her a nadměrném užívání internetu.

Poslední příspěvky