POZVÁNKA

 24. září (čtvrtek) 2015 v 16,00 hod.

se koná úvodní schůzka Předškoláka.

Sejdeme se v MŠ,  3.třída  – Včelky .

Na této schůzce není nutná přítomnost dětí.

 Cíl: seznámení se stimulačním programem,

organizační záležitosti.

Předškolák

 Kroužek určený pro děti předškolního věku, který vychází ze stimulačního programu Maxík.

 

Co je to Maxík ?

Maxík je stimulační program pro děti od pěti roků a děti

s odloženou docházkou, které se připravují na vstup do školy.

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

 Během setkání se společně s dětmi věnujeme činnostem, které jsou zaměřeny na:

 

  • nácvik nových pohybových stereotypů (stabilní postoj, zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné dýchání, úchop psacího náčiní)
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • posílení funkcí v oblasti zrakového a sluchového vnímání, v prostorové orientaci, intermodality (schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání), seriality (řazení stále se opakujících běžných činností za sebou)
  • grafomotorické dovednosti

 

  • koncentraci pozornosti 

Na každé následující hodině nejprve zkonzultujeme zadanou práci dítěte a poté můžeme pokračovat v další lekci.

Kroužek povede Mgr. Oluše Hájková

 

Na každém setkání rodiče a dítě názorně a podrobně seznámím s obsahem lekce a správným provedením úkolů, které bude dítě plnit doma.

 

 

 

Poslední příspěvky