Ve čtvrtek 10. října 2019 se v 5. A konal Program primární prevence s názvem Všeho jenom s (M)írou, který byl veden zkušenými lektory z Centra primární prevence z Ústí nad Labem. Program je určen žákům 5. – 7. tříd a je rozdělen do 4 tematických bloků. V prvním bloku nazvaném Člověk – tvor závislý se žáci zapojili do diskuze s lektory na téma: Co je to závislost. Žáci využívali pracovní listy a dle svého uvážení i práce ve skupinách rozdělovali slova (rodina, internet, alkohol…) do tří různých skupin – přirozené, na hraně, škodlivé. Učili se tak porozumět tomu co je to závislost. 

Poslední příspěvky