roTento projekt jsme zpracovávali asi měsíc a půl. Dozvěděli jsme se v něm mnoho zajímavých informací, které jsme do té doby nevěděli. Pracovali jsme ve skupinách i samostatně. Plnili jsme mnoho úkolů, za které jsme dostávali známky, ale i dílky puzzle, ze kterých jsme složili obrázek J. A. Komenského. V jednom z úkolů jsme například zkoušeli, kolik kilogramů zátěže uneseme. Tím jsme si vyzkoušeli, jak těžké to měli lidé, když opouštěli vlast a museli si    s sebou vzít co nejvíce věcí. Doma jsem se ptali rodičů nebo prarodičů, jak vypadala škola, když do ní chodili oni, dále jsme se jich vyptávali na jejich povolání a co k práci potřebují, abychom mohli vytvořit jednu stránku jako v Komenského knize Orbis Pictus. Také jsme si povídali o dalších knihách, které Komenský napsal – Didaktika a Labyrint světa a ráj srdce. K tomu jsme pátrali po znacích cechů, po tehdejších povoláních apod. Také jsme si říkali, jaké nové metody ve výuce Komenský používal, co naopak chtěl odstranit apod.

Hodiny byly naučné, ale i zábavné. Na konci jsme si všechno shrnuli na interaktivní tabuli a potom jsme napsali slohovou práci o Komenském, do které jsme napsali všechny informace, které o něm víme.

 Tonička Hejlová, Verča Filousová, Hanka Le Phuong, Eva Cyteráková

Poslední příspěvky