Naše škola je již několik let zapojena do programu Škola pro udržitelný život, který je spojen s realizací místních aktivit v Třebenicích. V letošním školním roce byl součástí programu také třídenní motivační pobyt žáků s pedagogickým doprovodem ve Středisku ekologické výchovy Sever v Horním Maršově, na který Škola pro udržitelný život čerpá dotaci z programu Erasmus+. Pobyt se uskutečnil v termínu 25. – 27. 11. 2019 a pro žáky 9. ročníku se stal příjemným zpestřením běžné výuky, ale také nezapomenutelným zážitkem.

 

Odjezdu do Horního Maršova předcházely velké přípravy, neboť jsme museli splnit úkoly, kterými bylo třeba se na pobytu prezentovat. V prvé řadě jsme si ujasnili a nastavili pravidla spolupráce a komunikace, která Andrej přepsal na papír, abychom si je moli kdykoliv připomenout. Druhým úkolem bylo nakreslit pocitovou mapu Třebenic, kam jsme barvičkami zakreslovali, jak vnímáme jednotlivá místa v Třebenicích. Nejpracnějším úkolem byla příprava prezentace naší školy a aktivit, které jsme v projektu ŠUŽ již podnikli. Do prezentace v PowerPointu jsme nejprve museli napsat stručné texty v bodech, doplnit ji fotografiemi z našich aktivit a nakonec se naučit o jednotlivých bodech samostatně povídat. Podmínkou bylo, že se do prezentace v Horním Maršově zapojí všichni žáci. Důležité bylo i dodržení pravidel správné prezentace. Vše jsme si tedy museli už ve škole pečlivě nacvičit, někdo se pro jistotu na přednes připravoval i doma. Prostě jsme se snažili nic nepodcenit, a proto jsme potom z výsledku měli dobrý pocit, když se nám vše vydařilo.

 

Také lektoři pro nás měli připraven velmi pestrý program (dopolední, odpolední i večerní). Po příjezdu jsme začínali seznamovacími týmovými aktivitami v klubovně i venku na hřišti. Všechny aktivity byly zaměřené na vzájemnou spolupráci, ale současně byly zábavné. Následovala prohlídka Horního Maršova (jako vždy i s nějakými zajímavými úkoly). Asi nejvíc se nám líbila večerní návštěva starého opuštěného kostela, doprovázená zvláštní atmosférou, díky které si většina z nás odnesla velmi emotivní zážitek.

Druhý den jsme si zahráli simulační hru Fishbanks, ve které jsme se učili domlouvat si různé strategie, hospodařit s penězi i přírodním bohatstvím a spolupracovat ve skupině. Moc nás to bavilo a bylo to poučné. Odpoledne jsme se znovu vydali do Horního Maršova, tentokrát jsme měli za úkol provést výzkum. Nejprve jsme ve skupinách museli získat informace o infrastruktuře města, které jsme následně zpracovali, vyhodnotili a prezentovali před ostatními skupinami. Na základě získaných informací jsme potom vysvětlovali důležitost tří pilířů udržitelného rozvoje (pilíř environmentální, ekonomický a sociální).

Na večer jsme měli za úkol připravit si divadelní vystoupení, ve kterém ztvárníme některá z pravidel udržitelného života v obci. Nejprve jsme se cítili unavení po celodenním programu, ale nakonec jsme přípravu vzali zodpovědně a pořádně jsme si to užili. Scénky byly vtipné. Navíc jsme dostali k dispozici velké množství rekvizit, takže i při přípravě kostýmů jsme se moc nasmáli.

Poslední den jsme tvořili mapu naší obce a využívali přitom vlastní zkušenosti z tvorby pocitové mapy. To už nás ale přepadla nostalgie z odjezdu, protože se nám v Horním Maršově moc líbilo a nikomu se nechtělo domů.

Naštěstí jsme si odvezli i z tak krátkého pobytu spoustu pěkných zážitků a nových zkušeností, že určitě budeme mít na co vzpomínat:

 

  • V Horním Maršově se mi líbilo snad všechno. Bavily mě hry, které si pro nás připravili lektoři Julča a Jáchym. Například questy a vytváření mapy. Největší zážitek byla určitě návštěva kostela. Z výletu si jako vzpomínku odnesu snad úplně všechno a hlavně komunikaci se třídou.

 

  • V Horním Maršově jsme vypadali víc jako třída. Více jsme spolu komunikovali a nebyli jsme rozdělení na několik skupinek jako ve škole.

 

  • Nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli v kostele. Také jak jsme hráli hru o výlovu ryb, kde jsme se učili šetřit penězi.

 

  • Nejvíc se mi líbila hra na rybářské společnosti, bylo to zábavné. Naší skupině sice hra moc nešla, ale dobře jsme se u ní bavili.

 

  • Líbily se mi procházky po Horním Maršově.

 

  • Nejvíc se mi líbily společenské hry, do kterých se zapojili všichni a spolupracovali. A taky noc v kostele.

 

  • Na celém pobytu se mi nejvíc líbila noc v kostele.

 

  • Měli jsme pořád nějaký zajímavý program.

 

  • V Horním Maršově se mi velice líbilo. Můj největší zážitek byl, jak jsme šli večer do starého kostela. Bylo to fakt super.

 

  • Nejlepší zážitek byl kostel.

 

 

Poslední příspěvky