V rámci projektových hodin ,, Normální je nekouřit“ a ,,Zdravé zuby“ žáci 3. ročníků vypracovali plakáty s potravinovou pyramidou, s umístěním nejdůležitějších vnitřních orgánů a s postavením zubů. Zdfhlédli výukové video s Hurvínkem a na interaktivní tabuli vyplnili test o zubní hygieně.

Dozvěděli se o historii kouření a následném ,,zneužití“ původního záměru. Vypočítali také, kolik ušetří, když nebudou kouřit. Dále obkreslili postavu spolužáka a domalovali přibližnou polohu mozku, plic, srdce, jater, žaludku a střev. Práce se jim líbila, dělali jí se zaujetím. Doufejme, že o své tělo budou dobře pečovat.

Poslední příspěvky