1.třida si projektový den Poznáváme Třebenicko pěkně užila. Cestou pod Košťálov plnili žáci úkoly – poznej stromy, hledej zvířátka v lese, trefa do stromu, skákání po jedné noze, bobřík mlčení. Vše hravě v soutěžních týmech zvládli a na závěr si všichni zasloužili perníkovou medaili.

Radka Vosická

Poslední příspěvky