Zástupci zřizovatele – města Třebenice Ing. Eva Hajná hajna@mesto-trebenice.cz  

(724 184 232)

  Ing Vítězslav Ludwig vitezslav.ludwig@seznam.cz 

(736 507 270)

Zástupci za pedagogické pracovníky
Mgr. Lenka Zahrádková 773 000 272
lenzah@email.cz
  Mgr. Romana Burešová (předsedkyně školské rady) 773 000 271
romi.buresova@seznam.cz
Zástupci z řad zákonných zástupců žáků
 Kateřina Náhlovská  zs.trebenice@volny.cz 

(773 000 260)

  Bohumila Nietschová b.nietschova@gmail.com 

(777 475 034)

Co děláme…

  • Školská rada jedná v zájmu dětí a jejich rodičů, pedagogů a zřizovatele.
  • Je orgán školy umožňující rodičům žáků , pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím

Jednací řád
Volební řád školské rady

 

Zápisy z jednání:

zápis z 27. 10. 2022 

pis z 2. 6. 2022

zápis z 31. 1. 2019

zápis z 20. 10. 2017

zápis z 30. 8. 2017

zápis z 30. 3. 2017

zápis z 24. 2. 2017

zápis z 12.11.2015

zápis z 21.4.2015

zápis z 28.7.2014

zápis z 15.4.2014

zápis ze 17.10.2013

zápis z 17.12.2012

zápis z 10.10.2012

Odpověď ředitele na dotazy ŠR z 12.9.2012

zápis z 12.9.2012

zápis z 13.6.2012

zápis z 21.2.2012

výsledky voleb z 23.1.2012

výsledky voleb z 16.1.2012

zápis z 28.11.2011

zápis z 1.11.2011

zápis z 18.4.2011

zápis z 9.3.2011

Odpověď na dopis rodičů

Zpráva rodičům žáků – řešení stížnosti

zápis z 25.2.2011

zápis z 11.10.2010

zápis z 16.2.2010

zápis z 19.10.2009

zápis z 20.5.2009

zápis z 29.1.2009

volba školské rady z 12.1.2009

zápis z 15.10.2008

zápis z 11.6.2008

zápis z 19. 3. 2008

zápis z 19.9.2007

zápis z 27.6.2007

zápis z 7.3.2007

zápis z 20.9.2006