V úterý 24. září 2019 navštívili naši školu lektoři projektu Recyklohraní s programem Recyklace hrou. Žáci naší školy se tak hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí. Současně také pochopili, jak je důležité odevzdávat baterie a vysloužilé elektrospotřebiče  na sběrná místa a nevyhazovat je do směsného odpadu. Zjistili, že recyklací dnes už dokážeme dát vysloužilému zařízení další šanci jak posloužit lidem i přírodě. Sami si vyzkoušeli, zda umí správně odpad roztřídit a od lektorek dostali za své znalosti pochvalu a pamětní list.

Program v letošním roce finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

Poslední příspěvky