Podzimní sběrové kampani se soutěží zaměřené na sběr baterií se žákům naší školy podařilo odevzdat k recyklaci 321 kg baterií, co nám zajistilo dvakrát 2. místo v Ústeckém kraji:

 

  1. v celkovém množství odevzdaných baterií
  2. v přepočtu na žáka (1, 372 kg vybraných baterií na žáka)

 

Sběrači a účastníci soutěže tak získali z projektu Recyklohraní odměny v hodnotě 3 000,- Kč.

 

Recyklohraní děkuje všem dětem ve škole, které se do sběru navzdory koronaviru zapojily. 

Dopady výroby baterií na přírodu jsou totiž opravdu velké a jejich recyklace je může výrazně snížit.

Tím, že jsme se v naší škole zapojili do sběru baterií, pomáháme přírodě hned dvakrát. Předně jsme umožnili, že z vybraných baterií prostřednictvím recyklace budou získány kovonosné suroviny a tím ušetřeny zdroje nerostných surovin. Zároveň tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Poslední příspěvky