Žáci 4.B se aktivně účastní a plní vyhlášené úkoly v soutěži ,,Recyklohraní“. Letošním prvním úkolem bylo vytvořit časopis o odpadech a recyklaci odpadů. Nejdříve si o odpadech a recyklaci povídali a dohodli se na způsobu provedení. Následně vytvořili pracovní dvojice a každá načrtla návrh své stránky časopisu. Časopis má 8 listů – každá je pěkně barevně provedená, některá je tvořena koláží. Na předním listu je žáky vymyšlený název časopisu ,,Třebenický recyklátor 4.B“, další stránky se věnovaly jednotlivým druhům odpadu. Nechybí také mapa Třebenic s vyznačenými stanovišti popelnic a kontejnerů na tříděný odpad. Poslední 2 stránky jsou o životním prostředí kolem nás – jak by mělo a nemělo vypadat. O černobílé kopie se podělili s vedením školy a sami je také odnesli do všech tříd 1. stupně. Za práci si zaslouží poděkování a pochvalu, protože se velmi snažili a výsledný časopis je velmi pěkný.

Poslední příspěvky