Ve čtvrtek 12. února 2015 začnou přípravné práce na celkovou rekonstrukci budovy školní družiny (Paříkovo náměstí 139) v rámci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školní družiny.“signV prvních dnech bude probíhat stěhování a vyklízení prostor prvního nadzemního podlaží budovy a půdních prostor. Před budovu bude z těchto důvodů umístěn kontejner a omezena doprava. V dalších týdnech pak bude nejprve probíhat demontáž podlahy a úklidové práce na půdě a dále bourací práce v přízemí budovy.

V průběhu rekonstrukce nedojde k přerušení provozu budovy. Výuku z dotčených učeben přesuneme do náhradních prostor, provoz školní družiny ani ZUŠ Lovosice nebude omezen. V této souvislosti žádáme žáky, rodiče i veřejnost, aby při pohybu v blízkosti budovy školní družiny dbali zvýšené opatrnosti.

Poslední příspěvky