Na začátku tohoto školníhplakato roku naše škola uspěla se dvěma žádostmi o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zahájili jsme nejprve aktivity v projektu Zvyšování kvality výuky jazyků v ZŠ Třebenice zaměřeném na zlepšení podmínek pro výuku českého a anglického jazyka.

V rámci realizace druhého projektu: Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Třebenice (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1466) proběhl na začátku prosince projektový den ve školní dílně.

Zúčastnění žáci zde pod vedením pana učitele Malého a za asistence pana školníka Studničky v pracovních týmech vytvářeli zajímavé výrobky a při práci využívali nově pořízené vybavení školní dílny včetně stavebnicových sad Merkur, které jsme také pořídili z dotace poskytnuté k financování projektu.

proj

Poslední příspěvky