SETKÁNÍ SOUČASNÝCH I BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBENICE

POŘÁDANÉ KE DNI UČITELŮ,

které se mělo konat v pátek 27. března 2020 od 15.00 hodin v restauraci Radnice na Paříkově náměstí v Třebenicích,

je z důvodu nařízeného omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti zrušeno.

Poslední příspěvky