Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se Fanda Najman, Terka Černá a Andrea Pokorná s paní učitelkou Rackovou sešli ve Středisku ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích se zástupci dalších škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život. Školy zde prezentovaly své projekty. Vše proběhlo v příjemné atmosféře. Jako první se představila škola z Klášterce nad Ohří, která nás seznámila se svým nápadem osázet prostor před školou keři do tvaru obrazce. Jako další škola vystoupila Základní škola Povrly. Nápad jejích žáků byl dost odvážný, chystají se opravit starou autobusovou zastávku – v noci (jako moment překvapení). Potom se představili členové Zastupitelstva mládeže Litoměřic, kteří se rozhodli přidat solární lampy do temného místa mezi panelové domy a zvýšit tak bezpečnost na sídlišti. Následoval oběd – slané palačinky z litoměřické palačinkárny. A pak už jsme přišli na řadu my. Nejdříve jsme byli trochu nervózní, ale pak jsme se uklidnili, představili náš projekt „Cvičme venku pro zdraví a radost“ a myslíme si, že jsme měli úspěch. Jako poslední se představili zástupci ze Základní školy Hranice u Chebu. Ti mají v plánu osázet městský park cibulovinami.

Nakonec jsme se zúčastnili soutěže, kterou si pro nás zaměstnanci SEVERu připravili. Na náměstí jsme hledali různá historická místa a odpovídali k nim na otázky. Vše se nám povedlo splnit, a tak jsme na závěr dostali fairtradeové odměny a spokojeně odjeli domů.

Andrea Pokorná

suz

Poslední příspěvky