Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace,

Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice

Mateřská škola „Granátek“, Bezručova 499, 411 13 Třebenice

 

Škola v přírodě – Brandov

školní rok 2014/2015

 18.5. – 22.5. 2015

Adresa místa ŠVP:                 Penzion U HŘIŠTĚ BRANDOV Rudé armády 168 435 57 Brandov

Kontakt na penzion:             telefon:723 599 401

Za MŠ pověřená učitelka:      Mgr. Veronika Fraňousová

telefon: 603 109 617

Doprovod:                                 Veronika Richterová

                                                    Michala Pokorná

                                                     Andrea Horová

Sraz u MŠ:                              nejpozději v 8.30 hod.

 Odjezd v pondělí od MŠ:     9.00 hodin     

 Odjezd v pátek z Brandova: 11.00 hodin 

Cena ŠVP včetně dopravy:  2.500,- Kč / jedno dítě

Vybíraná částka od rodičů:2.500,- Kč

Termín a místo úhrady:       Rodiče zaplatí stanovenou částku do pokladny paní Horové nebo na účet školy nejpozději do 7.5. 2015.

Vyúčtování bude provedeno po uskutečnění ozdravného pobytu. O výsledcích budou rodiče informováni.

Tento přehled zákonní zástupci obdrželi na rozpisu akcí na květen 2015.

Poslední příspěvky