Provoz školní družiny:

Pondělí 6.00 – 7.45 11.30 – 16:00
Úterý 6.00 – 7.45 11.30 – 16:00
Středa 6.00 – 7.45 11.30 – 16:00
Čtvrtek 6.00 – 7.45 11.30 – 16:00
Pátek 6.00 – 7.45 11.30 – 16:00

Pravidla pro přijímání žáků

Vnitřní řád školní družiny

Poplatek ze školní družinu ve školním roce 2020/2021 je 100,- Kč měsíčně.

Platbu provádějte bezhotovostně na účet školy č.: 94-3509380257/0100 ve dvou splátkách (září – prosinec: 400 , leden – červen: 600 Kč)

Variabilní symbol: 139

Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

Obsazení ŠD:

Vychovatelky :  Libuše Bolechová (I. oddělení, tel. 773 000 269), libusebolechova@seznam.cz
                              Dagmar Pokorná (II. oddělení, tel. 773 000 269)
                              Hana Kaňová (III. oddělení – nové, tel. 773 000 263)