Ve středu 7. 12. 2016 jsme zažili trochu jiný způsob výuky. Mohli jsme si osahat a vidět na vlastní oči to, o čem se učíme v hodině vlastivědy. Čekala nás exkurze po Pražském hradu.

Pražský hrad nás ohromil svou rozlehlostí i nádherou. Autobus nás vysadil u Jeleního příkopu a pod vedením paní učitelky Burešové jsme se vydali směrem ke vstupní bráně. Nejprve jsme minuli Vojenský kostel, vedle nějž jsou kasárna pro hradní stráž.

Poté jsme vstoupili hlavní branou do areálu, ale předtím jsme prošli vstupní „prohlídkou“ vojáky. Paní učitelka koupila vstupenku a my jsme se zatím nasvačili.

První cesta nás zavedla do nejkrásnější části hradu – chrámu svatého Víta. Tady jsme obdivovali krásná vitrážová okna, obrovské varhany i sochy s náboženskou tematikou. Dozvěděli jsme se informace o hrobu českých králů i o místě uložení korunovačních klenotů, jejichž repliky jsme rovněž obdivovali. Poté jsme se přesunuli do Vladislavského sálu, dozvěděli jsme se o jeho využití a vyhlédli jsme z okna „pražské defenestrace“.

Pak nás čekala pravá vánoční atmosféra – staročeské trhy s typickými výrobky i krásně ozdobeným stromem. Další cesta směřovala ke Zlaté uličce. Obdivovali jsme nejen krásu starých řemeslných domečků, ale hlavně nás nadchla ukázka historických zbraní, oblečení, rodových erbů i mučících nástrojů používaných ve středověkých mučírnách. Zastavili jsme se rovněž u známé věže Daliborky.

Naše poslední cesta směřovala zpět ke vstupní bráně. Přiblížilo se poledne a my jsme se zájmem a nadšením sledovali hlavní výměnu hradní stráže doprovázenou fanfárami hradní stráže. Jediné, co se nám nepoštěstilo, bylo vidět pana prezidenta, který podle vyvěšené prezidentské standardy přítomen byl.

Naše poslední zastávka nemohla být jinde, než na občerstvení v McDonald’s. Výlet se nám líbil a den se nám velmi vydařil i přesto, že počasí bylo sice mrazivé, ale modrá obloha nám dopřála i sluníčko.

Těšíme se na další exkurzi.

Žáci 4. třídy

IMG_0030

Poslední příspěvky