Ve čtvrtek 26. září jsme jeli do Prahy do Národního muzea na výstavu o Keltech. Dověděli jsme se, jaké zemědělské plodiny pěstovali, např. ječmen, pšenici, hrách, čočku, žito, chovali dobytek – kozy, slepice, krávy. Rádi si zdobili šperky a oděvy, měli hezkou keramiku, opasky, zbraně nebo mince. Keltové byli první, kdo na našem území začali používat železo, sklo a keramiku. Lidé žili v zahloubených polozemnicích a hlavní domácí prací bylo udržování ohniště. Jejich domy byly často opevněné. Měli také hrnčířské dílny.

K.Loncová, 7.r.

 

….. Keltům záleželo na jejich vzhledu. Nosili různé šperky. Vyráběli si ozdobné spony, které si potom připínali na oblečení. Vyráběli si různé vázy a skleněné náramky. Rádi zdobili svou keramiku, opasky, zbraně i mince. Keltové neměli žádné kazy, měli zdravé zuby. Sladili totiž medem. Žili v dřevěných přístřešcích, střechy byly ze slámy. Pěstovali zemědělské plodiny, pšenici, hrách, čočku. Chovali zvířata – slepice, prasata, kozy. Ze slepic měli vajíčka, z prasat maso, z koz mléko. Sbírali plody, ovoce, bylinky, lovili a chytali ryby. Keltové si vyráběli zbraně. Chránili si své území. Byli velmi šikovní.

V.Ondruš, 7. tř.

 

….. Zjistili jsme, že Keltové dbali na svůj vzhled. Vyráběli šperky, jako první šili kalhoty. Bydleli v chalupách ze dřeva, střechu měli ze slámy. Kelti jedli potravu z obilí, maso, ovoce a zeleninu. Muži obstarávali potravu lovením zvířat, ženy vařily, uklízely, praly a staraly se o domácnost, tkaly a barvily látky. Nedožívali se vysokého věku, pouze 40 – 50 let. Pokud byl Kelt zdráv, měl přirozenou stavbu těla a zdravý chrup. Keltové věřili v posmrtný život. Pokud byl Kelt bohatý, byl pohřben do veliké hrobky spolu s cennostmi, protože věřili, že budou použity v posmrtném životě.

O.Kohout, 7. tř.

Poslední příspěvky