Vážení strávníci,

nově máte možnost odhlašování a přihlašování oběda prostřednictvím webových stránek http://stravovani.mobi/ v sekci „účet strávníka“. Po přihlášení prostřednictvím příjmení strávníka a číselného kódu (první číslice odpovídají číslu karty strávníka a následuje trojčíslí „001.“)

V sekci „jídelní lístek“ naleznete bez nutnosti přihlášení jídelní lístek na celý měsíc.

4. 9. 2017

Vážení rodiče dětí v mateřské škole a žáků v základní škole,

vzhledem k neustálému nárustu cen základních potravin jsme byli nuceni s platností od 1. 9. 2017 v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování navýšit finanční normu u jednotlivých kategorií strávníků

Děkujeme za pochopení.finorma10. 10. 2016

V průběhu září proběhla v naší školní jídelně kontrola Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v rámci státního zdravotního dozoru.  Součástí byla také kontrola jídelního lístku, který byl dle příslušných metodik hodnocen jako výborný – je nápaditý, pestrý a sestavený podle moderních trendů ve stravování.

Naše paní kuchařky v čele s paní vedoucí školní jídelny odvádějí každý den skvělou práci, za kterou jim moc děkujeme. Níže uvádíme závěr kontroly a citace z protokolu o kontrole k jednotlivým složkám jídelníčku:

V hodnoceném jídelníčku se objevilo dostatečné množství čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce, ovocné a zeleninové saláty, tepelně opracovaná zelenina. Dále chválíme nápaditost pokrmů (placičky z červené řepy, dýňová pomazánka, celerová pomazánka, špěnátové lasagne, ryba s brokolicí, čočka po srbsku) a zařazování dostatečného množství zeleninových a luštěninových pokrmů bez masa.

Přesnídávky a odpolední svačiny

Chválíme za skladbu svačin za sledované období. Skladba je pestrá a nápaditě sestavená. Velmi správně je podáváno ke sladkým pokrmům ovoce a k slaným pokrmům zelenina.

PolévkyChválíme podávání zeleninových polévek. Chválíme přidávání obilninových zavářek (bulgur, vločky, jáhly, pohanka).Hlavní jídlaNápaditost hlavních pokrmů je výborná. Za sledované období se v jídelníčku objevily ryby a dostatečné množství bílého masa. Rovněž skladba příloh byla velmi dobrá. Chválíme zařazení bezmasých nesladkých pokrmů.PřílohyChválíme zařazení celozrnných knedlíků, kuskusu a bulguru.Zelenina a ovoceV jídelníčku se dostatečně objevuje čerstvá zelenina a čerstvé ovoce jako doplněk k přesnídávkám a odpoledním svačinám i jako součást hlavních jídel . Do jídelníčku byly zařazeny chvályhodně i saláty.NápojeV rámci pitného režimu je dětem podávána neochucená voda, ovocné a bylinkové čaje, ovocné šťávy. Pokud je nabízen mléčný nápoj, je současně nabízen i nápoj nemléčný.

sjVážení strávníci školní jídelny,

Ve školní jídelně funguje systém výdeje obědů propojený s elektronickou evidencí strávníků. Každý strávník (mimo dětí v mateřské škole) obdrží od vedoucí školní jídelny zalaminovanou kartičku strávníka obsahující na lícové straně identifikační údaje strávníka – jméno a číslo strávníka v elektronické evidenci, na rubové straně pak unikátní čárový kód.

kodOběd ve školní jídelně bude strávníkovi vydán po přiložení kartičky rubovou stranou ke snímači umístěnému na výdejním pultu. Po přečtení čárového kódu se na obrazovce objeví identifikace strávníka a informace o tom, zda má na daný den zaplacený oběd.

V případě zapomenutí kartičky dojde strávník do kanceláře vedoucí školní jídelny, která mu vydá potvrzení o zaplacení obědu. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání kartičky žákem základní školy budou zákonní zástupci upozorněni třídním učitelem a požádáni o nápravu.

První kartička strávníka bude všem strávníkům vydána bezplatně. Pokud strávník kartičku ztratí, musí si nejpozději do 3 dnů od zjištění této skutečnosti zakoupit u vedoucí školní jídelny novou kartičku strávníka  – výdej duplikátu kartičky strávníka bude zpoplatněn částkou 10 Kč.

Další informace k novému systému poskytne p. Jana Jalamudisová – vedoucí školní jídelny.

Kontakt:

Lipová 499
Třebenice 411 13
Tel.: 774 000 256
Vedoucí školní jídelny: Jana Jalamudisová

Informace:

Směrnice k provozu místnosti školní jídelny

Úhrada za stravování

Cena obědů:

věková kategorie 7-10 let: 19,- Kč/oběd
věková kategorie 11-15 let: 21,-Kč/oběd
věková kategorie nad 15 let: 22,-Kč/oběd

Složení oběda:

polévka, hlavní jídlo, salát nebo ovoce, vitamínový nápoj.

Jídlo je vařeno podle zásad zdravé výživy, jsou sledovány vitamínové a minerální hodnoty.

Ve školní jídelně rodiče dostanou jídelníček na celý měsíc dopředu, ve středu je možnost výběru ze dvou jídel. Platit lze v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo inkasem na účet 94-3509380257/0100. Při platbě na účet je nutné nahlásit číslo účtu vedoucí školní jídelny a zřídit u svého účtu povolení k inkasu. Při platbě v hotovosti žák nebo rodič obdrží stravenky a potvrzení o platbě.

Platby za stravné se přijímají :

pondělí, středa a pátek od 6.00 – 8.00 a od 11.00 do 13.30.
Poslední pracovní den od 6.00 do 15.30 hod.

Stravné se přihlašuje nebo odhlašuje nejpozději den předem do 14.30 na tel 774 000 256 /nejlépe sms/.

Školní jídelna nabízí stravování nejen žákům školy, ale také cizím strávníkům. Výši aktuální ceny za oběd sdělí vedoucí jídelny.