Soutěž „O nejkrásnější hmyzí domeček“

V březnu tohoto roku jsme se s dětmi ze školní družiny přihlásily do soutěže, kterou vyhlásila firma Vodovody a  kanalizace  „O nejkrásnější hmyzí domeček“.

         Úkolem bylo postavit a vyplnit správným materiálem domeček pro broučky a o obyvatelích tohoto hmyzího hotelu napsat básničku.

         Nejprve jsme si povídaly o tom, pro který hmyz je náš domeček určen, proč ho stavíme a jak by měl vypadat.

         Při pobytu venku jsme poctivě sbíraly materiál, který jsme na stavbu domečku mohly použít a s pomocí paní vychovatelky daly dohromady i pěknou básničku.

         Děti se na práci podílely s velkým zájmem a už se těšíme, jak budeme pozorovat návštěvníky našeho hmyzího hotelu.

         Soutěže se zúčastnilo celkem 102 škol a stejný počet hmyzích domečků již nabízí domov v přírodě žijícím živočichům a přispívá k jejich ochraně.

My jsme děti z Třebenic,

budeme dnes dělat víc,

stavět krásné domečky,

pro malé hmyzí tvorečky.

Všechen hmyz i drobný tvor,

čmelda, vosa i ten škvor,

chce mít klidné spaní

a bezpečné hraní.

Kde se hmyzu dobře žije,

vše potřebné opyluje.

Zpíváme si tralala,

bude zdravá zahrada.

                                                                Děti a vychovatelky

                                                                 ŠD ZŠ Třebenice

IMG_4130 IMG_4157

Poslední příspěvky