Ve dvou hodinách dějepisu jsme dělali staniční vyučování. Jde o to, že chodíme po třídě od jednoho stanoviště k druhému a plníme různé úkoly. Byly zde úkoly s kolíčkama, kde jsme se měli rozhodovat, jestli jsoPC0125601u informace pravdivé, nebo ne. V dominu jsme spojovali dvě slova, která k sobě patří, v lottu jsme k obrázkům přikládali správný název. Také jsme skládali rodokmen Přemyslovců. Hráli jsme hru Hádej, kdo jsem. Ta se mi líbila ze všeho nejvíc.

M. Dušánek

Ve staničním vyučování bylo šest stanic. U každé jsme dělali něcoPC0125681 jiného. Třeba lotto, hádej, kdo jsem, určovali jsme letopočty, skládali puzzle, na kterých byla rotunda a socha svatého Václava, a popisovali jsme to, atd. Tato práce se mi líbila, protože jsem si zopakovala spoustu věcí. Nejvíce mi šlo asi lotto. Psali jsme z toho test a myslím si, že asi budu mít za 1, protože jsem se toho hodně za ty dvě hodina naučila.

V. Filousová

Poslední příspěvky