Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí a žáků

na středu 6. 11. 2019 vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jednodenní stávku. Rád bych vás v této souvislosti informoval o postupu naší školy:

Nikdo ze zaměstnanců školy se k dnešnímu dni (5. 11. 2019) nevyjádřil v tom smyslu, že se zítra k jednodenní stávce připojí. V žádném případě to neznamená, že nepodporujeme výraznější růst platů pedagogických pracovníků, ale i nepedagogických zaměstnanců. Pouze se zcela neztotožňujeme s formulacemi odůvodňujícími vyhlášení středeční stávky a nechceme se zapojit do zbytečně vyhroceného dění, které se redukovalo na nedůstojné dohady o způsobu rozdělení jednotek procent.

Přikláníme se k názoru, že výraznější plošné zvýšení platů pedagogických pracovníkům by bylo mnohem lepším řešením. Opravdu je do budoucna důležité zatraktivnit mladším kolegům učitelské povolání, k čemuž by plošný nárůst platů mohl přispět. Současně nechceme působit rodičům našich dětí a žáků potíže se zajišťováním náhradního programu.

Z uvedeného tedy plyne, že ve středu 6. 11. 2019 bude probíhat výuka v základní škole, provoz mateřské školy, školní družiny a školní jídelny beze změn.

Stanislav Novák
​ředitel školy

Poslední příspěvky