Dne 12. 11. 2020 jsme se s paní učitelkou Rackovou zapojili do online sdílecího setkání škol pro udržitelný život, které probíhalo přes Teamsy. Lidem, kteří se o tyto projekty starají, ostatním školám a VIP hostu, jsme představili naši školu a náš projekt “HOP NEBO TROP“. Začali jsme s tím, že se vylosovalo pořadí, ve kterém budou školy prezentovat. My jsme byli první na řadě. V tom samém pořadí jsme měli stručně představit naši školu. Poté jsme si vyslechli velice zajímavou prezentaci o současné situaci ve světě od VIP hosta, pana Michala Broži, vedoucího informačního centra OSN v Praze.

Naše škola byla první na řadě. Prezentaci, kterou jsme si připravili (Šimon Marjanko, Dana Horníková a Michal Bačík, 9. r.), jsme úspěšně představili. Ostatním školám, hostům i vedení ŠUŽ se to líbilo, za což jsme moc rádi. Po nás následovala ZŠ a MŠ Prosetín. Prosetín je malá obec v Pardubickém kraji. Nejdříve nám řekli něco o sobě, poté nás seznámili se svým projektem – „Budování workoutového hřiště“. Měli to moc dobře zpracované a promyšlené, moc se nám to líbilo. A jako poslední škola byla ZŠ a MŠ Smidary, Smidary jsou také malá obec. Stejně jako my a Prosetín, nejdříve řekli něco o sobě, poté představili svůj projekt, ve kterém pořídili do jejich umělého hřiště nové lavičky. Staré lavičky se snažili opravit, ale nebylo to ono, proto se rozhodli pro úplně nové. Také se nám to líbilo, měli to hezky zpracované.

Tato konference byla pro nás úžasná zkušenost, moc se nám to líbilo, dozvěděli jsme se toho hodně o jiných školách a o škole pro udržitelný život. Díky tomuto projektu se u nás ve třídě zlepšila spolupráce a jsme si zase o něco blíž. Jsme rádi, že jsme se do tohoto projektu mohli zapojit.

 

Dana Horníková, 9. r.

Michal Bačík, 9. r.

 30. listopadu 2020 nás čeká ještě jedno online setkání – Závěrečná konference ŠUŽ k projektu Mladí ladí D-dur. Na závěrečné konferenci bude přítomno všech 12 škol z České republiky, které se do projektu zapojily. Konference se zúčastní všichni žáci 9. ročníku.

Poslední příspěvky