Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu

Světová škola.

 

Projekt má tři fáze:

UČ SE – ZJIŠŤUJ – JEDNEJ

 

UČ SE o daných tématech v různých předmětech

ZJIŠŤUJ, jak na tom vaše škola a vaše lokalita je vzhledem k vybrané problematice (zaveď průzkum v místě školy)

JEDNEJ = uskutečni akci, která přispěje k řešení nebo zvýšení povědomí o vybraném globálním problému

 

Světová škola je místem, kde:

  • témata globálního rozvojového vzdělávání jsou součástí výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • škola sleduje problémy ve svém okolí, které mají globální dopad;
  • škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních projektů s globálním přesahem;
  • škola pořádá místní akce, které přinášejí pozitivní změny.

V naší škole globální témata zařazujeme do výuky různých předmětů (výchova k občanství, zeměpis, dějepis, ekologické výchova). Některá témata jsou součástí našich projektových dnů (Den Země, Den zdraví). Také se zapojujeme do regionálních projektů nebo mezinárodních programů a jejich prostřednictvím globální témata naplňujeme.

Globalizace se stává součástí našeho běžného života. Zapojením do programu podporujeme u žáků zájem o aktuální dění, sledujeme projevy globalizace v našem okolí, porovnáváme. Diskutujeme a společně hledáme řešení. Učíme se pomáhat lidem v blízkém okolí i lidem na druhém konci světa.